Willem werkt als bakkersknecht van 1929 - 1932 bij zijn zus Antjen Brunsveld (zie gezinskaart). Willem en Trui boeren later op 'Nieuw Tammel'. Willem heeft - net als zijn broer Johan - de Algemeenen Landbouwcursus met zeer veel vrucht afgerond en ontving daarvoor dit getuigschrift. Op de achterkant schreef hij deze woorden.

Uit het huwelijk worden 4 kinderen geboren.

  1. Joke
  2. Gerrit, getrouwd met Safikan Goelamhaider
  3. Chris
  4. Ria, getrouwd met Jan Jacobs

Zoals in veel gezinnen werd het Sinterklaas geheim vroegtijdig onthult. Ze konden niet langer wachten en deden dit schriftelijk verzoek dit gebeuren te vervroegen.

Op 8 februari 1986 verscheen een artikel over 'Tammelshoek'  in de rubriek Achterhoekse uithoekjes van de Graafschapbode waarin Willem aan het woord komt. Zijn broer Derk reageert hierop met deze brief d.d. 10-02-1986 waarin hij tevens jeugdherinneringen ophaalt.
Zuster Drika reageert later eveneens per brief.

Willem heeft zijn jeugdherinneringen ook aan het papier toevertrouwd.

Trui is de dochter van Gerrit Frederik Lammers, zoon van Herman Lammers. Ze overlijdt op 14-05-2011 in Aalten.

Willem

Hendrik Willem is geboren op 15-12-1914 in IJzerlo (gem. Aalten). Hij is overleden op 06-11-2001 te Aalten.

Willem & Trui

Hendrik Willem trouwt op 13-05-1943 met Truida Hendrika Lammers (24-02-1919).