In de beginjaren van WOII is de bouw van Lammershof begonnen. Daarvan is nog informatie beschikbaar:

Inrichting

Een huis moet natuurlijk ook ingericht worden. Ook daaraan zijn kosten verbonden:

Bedrijfsadministratie

Johan had het niet zo op boekhouden. Dat werd (bijna letterlijk) op de achterkant van een sigarendoos gedaan. Deze 'boekhouding' vormde tevens de basis voor de belastingheffing. Daarvoor kwam een commies langs.
Jaaropgaven 1948 en 1949.

Vernieuwing

In april 1958 hebben er - getuige deze nota van de firma Buunk - bouwwerkzaamheden plaatsgevonden.

Johan boert goed en in 1964 is het moment aangebroken voor een verbouwing van het kippenhok. Dit werd uitgebreid met een wagenloods. Asbest was toen nog een heel gebruikelijk bouwmateriaal.

Beginjaren

Jaren 50