Pleegkinderen uit Hongarije

Na de eerste wereldoorlog kwamen er Hongaarse kinderen naar Nederland (bron: vijfeeuwenemigratie). Zo kwamen de kinderen Loboda waarschijnlijk in Gendringen en omgeving terecht. Dit vergt nog nader onderzoek. Jozsef (Jozef) wordt opgenomen in het gezin van Herman Lammers en Hendrika Rutgers. Hij beschrijft in zijn brieven Aaltje als 'zus' (een gebruikelijke term voor het jongste meisje).

Zijn pleegouders hebben de uitgaven in 1928-1929 bijgehouden.

Zijn twee zusjes (Elsa (ook als Elza geschreven) en Mariska (ook Maria en Mitci genoemd) worden in andere gezinnen ondergebracht.
De kinderen zijn in 1925 hun ouders achterna gereisd. Dat is op een fiasco uitgelopen, getuige dit bericht uit de Volksvriend van 3 juni 1926.

De jongste zus Maria Loboda is getrouwd met Gerrit Willem Freriks op 06-06-1939 in Dinxperlo. Uit dit huwelijk wordt een dochter Thea en een zoon Willy geboren. Zus Elza trouwt met een Oostenrijker met nazi sympathie en vertrekt naar Oostenrijk. Ze krijgen drie zonen.

Jozef leert het timmermans vak van zijn pleegvader. Hij werkt waarschijnlijk ook in de periode 1930-1932 bij het timmermans bedrijf van Hendrik Lammers (zoon van Herman) in Pijnacker. Daarvan getuigd onder andere deze ansichtkaart van 31-12-1931.

Jozef gaat zijn vader, moeder en zus Elza achterna naar Sao Paulo in Brazilie. Waarschijnlijk met als doel zijn vader te bekeren. Uit zijn brief van 03-11-1935 uit Sao Paulo blijkt dat er problemen zijn ontstaan. Jozef neemt afstand van zijn vader en zus Elza. Hij zoekt zijn heil in Rio de Janeiro. Er is blijkbaar tijdens WOII geen contact meer geweest, maar dat wordt hersteld door ingenieur C.B.J. de Jager uit Scheveningen in 1947. In zijn brief van 11-06-1947 voegt deze de brief van Jozef van 09-02-1947 als bijlage toe.

Jozef (Jose) correspondeert met zijn pleegouders en dokter Jenny in het Nederlands waaruit blijkt dat hij geruime tijd als pleegzoon in het gezin Lammers opgenomen is geweest.

Dokter Hendrik Eliza (Henri) Jenny en zijn vrouw hebben ook een belangrijke rol gespeeld in het leven van Jozef en Mitci. Uit het naschrift van deze brief d.d. 02-01-1944 van de weduwe H.E. Jenny aan Hendrika Rutgers blijkt dat Mitci en Gerrit over de vloer komen bij de familie Jenny en Lammers.

Uiteindelijk wordt Jozef hoofdkelner in hotel Copa Cabana in Rio de Janeiro.

Uit de brieven en trouwfoto met dit bijschrift blijkt dat hij getrouwd is met Anita in 1947. Ze krijgen in mei 1948 een doodgeboren zoon en een dochtertje Elizabeth (zie foto met aantekening op achterkant).

Na 1961 zijn er geen brieven meer. Waarschijnlijk worden de maagklachten, die hij in zijn laatste brief beschrijft, hem fataal. 

Jozef

Uit zijn huwelijksakte blijkt dat Jozef op 23-02-1913 geboren is in Budapest.
Hij is overleden op 07-02-1971.

Jozef & Anita

Jozef trouwt 14-06-1947 in Rio de Janeiro met Anita Tezza