Derk Rudolph is op 26-10-1933 getrouwd met Willemina Hendrika Lammers (dochter van Derk Lammers, de broer van Herman Lammers) in Aalten. Het huwelijk bleef kinderloos. Derk was een kindervriend, waarbij er wel sprake was van enige bevoordeling van zijn oomzegger die zijn naam draagt. Die kreeg altijd wat extra toegestopt voor in de spaarpot op zijn verjaardag. Derk kon deze gemakkelijk onthouden omdat deze samenviel met zijn trouwdag.

Uit de Classicale kerkbode deze in memoriam. Behalve op zijn fiets bewoog Derk zich ook voort op zijn solex in de jaren 70. Bij de verkeersdruk in die tijd blijkbaar nog wel verantwoord.

Op verjaardagsbezoek bij zijn broer Johan op Lammershof zaten de drie broers Derk, Johan en Gerhard steevast naast elkaar en kwamen de verhalen over vroeger los. Daarin speelde de (Keurhorster) kerk en het geloof een belangrijke rol. Behalve dat er veel gelachen werd, bijvoorbeeld over het verhaal van de dolerende koe, werd er toch ook wel eens een traantje weggepinkt. Die zaten behoorlijk los bij de gebroeders.

Pleegzoon

Ze hebben Jo Davidse als pleegzoon aangenomen. Jo heeft het boerenbedrijf voortgezet. Jo is getrouwd met Alberdina Johanna (Dinie) Barink, dochter van de zus Leida Johanna van Derk.

Jo was de broer van Bart Davidse, die als knecht werkzaam was op Lammershof.

Derk

Derk Rudolph is geboren op 01-02-1902 in Aalten. Hij is overleden op 20-10-1988 in Westendorp.

Mina

Wilhelmina Hendrika Lammers is geboren op 04-06-1903 in Gendringen. Zij is op 30-10-1971 overleden.