Dient den Heere met blijdschap

Aaltje staat 4e van recht boven; Mien Geldermans: midden achter de tafel

Als goed Gereformeerd meisje was Aaltje lid van de meisjesverening 'dient den Heere'  in Heurne. Getuige dit verslag was het goed gebruik dat elke vereniging drie keer per jaar werd bezocht door het kringbestuur.
In 1885 heette het nog de jongedochters-vereeniging.

In 1931 wordt de MV gefeliciteerd met hun jubileum door het landelijk bestuur.

van knop tot bloem

Aaltje: onderste rij, 3e van rechts

Aaltje wordt later leidster van de meisjesvereniging "van knop tot bloem" van Gendringen. Als leidster ontvangt Aaltje een brief van Anna Meurs gedateerd 21-01-1940 gericht aan de leidsters en leden van de MV (meisjes vereniging), waarin ze vertelt van haar operatie op leven of dood

Er zijn nog twee documenten bewaard gebleven: een terugblik op het 25 jarig bestaan en (waarschijnlijk) een inleiding over Hanna.